پوست و مو

لوسيون گل ايچ

Gol Itch 3d

موارد مصرف

برطرف کننده خارش، سوزش و التهاب پوست ناشی از گزیدگی حشرات و خراش پوستی

دستور مصرف

بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 2سال روزی 4-3 بار به موضع مالیده شود. کودکان زیر 2 سال با نظر پزشک معالج

موارد منع مصرف

عوارض جانبی:

استعمال بیش از حد و مقادیر زیاد روی پوست ممکن است در بعضی موارد موجب تحریکات پوستی شود.

موارد منع مصرف و نکات قابل توصیه:

در موقع مصرف لوسیون از تماس آن با چشم اجتناب شود. در صورتی که علائم خارش و سوزش بهبود نیافت، یا اینکه پس از مصرف دوباره عود نمود، از مصرف آن خودداری و به پزشک مراجعه گردد.


اجزای فرآورده

کامفر 0/5

منتول 0/5

ستیل الکل، اسید استئاریک، پارافین و آب

مواد موثره

مواد تشکیل دهنده روغن کامفر که از درخت کامفر استخراج می شود عبارتند از: سافرول، اوژنول، ترپینول، پی نن، بورنئول، اسید کامفروسولفونیک، منتول یا اسانس نعناع مهمترین ماده تشکیل دهنده گیاه نعناع است.

شکل دارویی

لوسیون در ظروف 150 میلی لیتری

آثار فارماکولوژی

لوسیون گل ایچ فاقد ترکیبات استروئیدی بوده و بسرعت خارش ناشی از خشکی پوست، گزش حشرات، مسمومیت با گیاه سماق امریکایی(Poison ivy)و آفتاب سوختگی را برطرف ساخته، سوزش و تحریکات پوستی را نیز از بین می برد.

کامفر بطور موضعی روی پوست موجب تخفیف درد و سوزش و خارش شده عفونت های قارچی پوست را نیز بر طرف می سازد. مواد موثره کامفر انتهای اعصاب حسی مربوط به درد و خارش را بی حس کرده و خارش را برطرف می سازد. پس از استعمال موضعی روی پوست با خاصیت بی حس کنندگی و احساس خنک شدن پوست اثر ضد درد و سوزش و بر طرف کننده تحریکات پوستی ظاهر می گردد.

منتول دارای خاصیت بی حس کننده موضعی می باشد که این اثر با اثر کامفر در فرآورده گل ایچ جمع شده و خارش را به سرعت برطرف می سازد. منتول با تغییر دادن حساسیت رسپتورهای مربوط به حس درد، اثر ضد درد نیز اعمال می کند.

منابع

1.Chevallier A. The Encyclopedia of Medicinal Plant, Dorling Kindersley, London, 1996 .

2.Bown D. Encyclopedia of Herbs and their uses . Dorling Kindersley , London 1995 .

3.Hania. M.M. Topical Medicine for Treatment of the musculoskeletal Int. J chem. Tech.
Res vol2 No.1, 700 – 705, 2010 .

4.Bromm B. et al. Effect of Menthol and cold on histamine – induced itch and skin reactions in man. Neuroscience Letter,187:157 – 160 , 1995 .

ورود

ایجاد حساب کاربری