بیماریهای تنفسی

قرص برونكوگل

Bronchogol 3d

موارد مصرف

موثر در درمان آسم، برونشیت حاد و مزمن و اسپاسمهای ریوی

دستور مصرف

روزی سه بار، بسته به شدت بیماری، هر بار 1 تا2 قرص با نصف لیوان آب میل شود.

موارد منع مصرف

عوارض جانبی:

در منابع قدیمی تر عوارضی چون سوزش مختصر زبان و اختلالات گوارشی از مصرف دارو گزارش شده است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در موارد بارداری و شیردهی مصرف این دارو توصیه نمی شود.

اجزای فرآورده

هر قرص حاوی 16-14 میلی گرم عصاره خشک ریشه آسارون . Asarum europaeum L می باشد.

مواد موثره

مهمترین ماده موثره ریشه اسارون مربوط به اسانس آن می باشد که شامل اسارون، ترانس - ایزواوژنول، ترانس ایزوالمیسین می باشد. افزون بر این ریشه حاوی ترکیبات سزکوئی هیدروکربن ها و الکل ها است، در ریشه این گیاه همچنین مشتقات اسید کافئیک، اسید کلروژنیک و ایزوکلروژنیک یافت می شود. افزون بر این در ریشه اسارون فلاونوئیدهای مختلف نیز وجود دارد.

شکل دارویی

قرص روکش دار در بسته های 30 عددی

استاندارد شده

براساس 2-1 میلی گرم پلی فنول محاسبه شده برحسب کلروژنیک اسید

آثار فارماکولوژی

به طور کلی برای اسارون خواص خلط آور، ضد اسپاسم برونشها، ضد آسم و مخدر موضعی قائل می باشند. اثرات کم کننده سطحی (Surface-Tension-Reducing Effect) ترانس ایزو آسارون و ترانس ایزومتیل اویژنول در مطالعات آزمایشگاهی متعددی به اثبات رسیده است.

مطالعات انجام شده برروی حیوانات آزمایشگاهی اثرات بارز ضد اسپاسم برونشی گیاه را نشان داده است. همچنین معلوم شده است که اسپاسم ریوی ایجاد شده در خوک توسط هیستامین ها در اثر ترانس ایزو اسارون مهار

می گردد. اثر مخدر موضعی ترانس ایزواسارون و ایزو متیل اویژنول در 10 فرد داوطلب مورد بررسی قرارگرفت و تاثیر آن با بنزوکائین (با اندیکس تخدیریAI=1) مورد مقایسه قرار گرفت.

اثربخشی بسیار قابل توجه هر دو ماده داروئی با اندیکس تخدیری (AI=0.72) برای ترانس ایزواسارون و اندیکس تخدیری (AI=0.47) برای ترانس ایزومتیل اوژنول به اثبات رسید. در یک مطالعه بالینی دوسوکور در مقایسه با شاهد اثر اسارون بر روی برونشیت حاد روی 30 بیمار مطالعه شد. در تکمیل بررسی اثر دارو بر روی 30 بیمار با آسم برونشیت هم مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 80 % بیماران مبتلا به برونشیت حاد و 58% افراد با برونشیت مزمن با این دارو درمان شدند. تعداد 68 % بیماران مبتلا به آسم برونشیت هم با این دارو مورد معالجه قرار گرفتند این آزمایش با استفاده از روزی 3 بار هر بار 2 قرص، به مدت 7 روز به انجام رسید.

منابع

1- Graeza L; Uber die Wirkstoffe of
Asarum europaeum.16.Mitt, Die
Localanaesthetische Wirkung der
Phenylpropanderivative. In:PM 48(3):
153-157(1983).
2- PDR for Herbal Medicines; 3.ed (2004),
pp. 50-51.
3- Madaus G; Lehrbuch der Biologischen
Arzneimittel. Bde 1-3 (1979).
4- Teuscher E et al; Biogene Gifte, 2.
Aulf, (1994).

ورود

ایجاد حساب کاربری