دردهای اسکلتی و عضلانی

كپسول فيتوآرتريت

Phytoarthrit 3d

موارد مصرف

رفع درد، خشکی و سفتی مفاصل ناشی از التهاب روماتیسمی

دستور مصرف

3 بار در روز هر نوبت 2-1 کپسول با کمی آب بعد از غذا میل شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتیاط:

1- زردچوبه در بیماران با سابقه سنگ صفرا و مبتلا به زخم معده نباید با دوزهای بالا مصرف شود.

2- مطالعات نشان می دهد که زنجبیل و گیاه پنجه گربه بر تجمع پلاکتی اثر متقابل داشته و مانع ایجاد لخته خونی می شود. بنابراین با ترکیبات ضد انعقاد مانند آسپرین، هپارین و وارفارین (کومادین) نباید همزمان مصرف شود.

3- به علت اثر کاهنده گلوکز خون دربیماران دیابتی که مصرف داروهای کاهنده قند خون دارند باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

مصرف مستمر زرد چوبه می تواند موجب تحریک دستگاه گوارش شود. در افراد حساس ممکن است موجب بروز بثورات جلدی، اسهال و سوزش سر قلب شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف کپسول فیتوآرتریت در خانم های باردار و شیرده مجاز نمی باشد.

اجزای فرآورده

در هر کپسول فیتوآرتریت، عصاره خشک زرد چوبه 157/5 میلی گرم، کندر 150 میلی گرم، عصاره خشک زنجبیل 150 میلی گرم و عصاره گیاه پنجه گربه (Cats claw) 50 میلی گرم موجود است.

مواد موثره

زرد چوبه: روغن های فرار (5/5%-1/3%) مانند مونوترپنها، سزکوئی ترین ها و استراسیدهای چرب حاوی سزکویی ترین مانند تومرون، آرتومزون، زینجیبرن، مواد رنگی کورکومین، دس متوکسی کورکومین و بیس دس متوکسی کورکومین

زنجبیل: روغن های فرار 3%- 2/5% مواد زرینی، کتون های فنولی غیر فرار، جینجرول ها، زین جی برن، زین جی برول، برنئول، سینئول و فلاندن درن

کندر: حاوی 60% صمغ و 9% -5% روغن فرار و ترکیبات ترپنوئید اسید بوزولیک و اسید آلفا بوزولیک می باشد.

پنجه گربه (Cat’s claw): حاوی آلکالوئیدهای پنتاسیکلیک اکسین دل (ایزوپترویترویودین Isopteropodine، پترویودین، Ptropodine، آلدالوئیدز Aldaloides، میترافیلین، رینکوفیلین و گلیکوزیدهای اسید کینویک) می باشد.

شکل دارویی

کپسول در بسته های 30 عددی

آثار فارماکولوژی

ماده موثره کورکومین در زردچوبه دارای خاصیت ضد التهاب است و موجب کاهش درد و التهاب مفاصل در بیماران روماتیسمی می گردد. کورکومین دارای خاصیت آنتی اکسیدان بوده و می تواند خشکی صبحگاهی مفاصل را بهبود بخشیده و درد آن را کاهش دهد. اثر ضد التهابی کورکومین با اثر ضد التهابی داروهای استروئیدی و غیر استروئیدی با فنیل بوتازون قابل مقایسه است. این دارو با مهار سنتز پروستاگلاندین های التهابی، اثر ضد التهابی خود را آشکار می سازد. در مطالعه روی موش صحرایی اثر مهار کننده کورکومین سدیم 3 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بررسی شد و مشخص گردید که موجب مهار لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز می شود. تحقیقات وسیعی برروی اثر ضد التهابی زنجبیل بر روی سنتز پروستاگلاندین ها توجیه کننده مکانیسم اثر التهابی آن است. لازم به ذکر است که داروئی به نام Zinaxin که به عنوان داروی ضد التهاب به مقدار زیادی در آمریکا مصرف می شود، از ریشه زنجبیل تهیه می گردد. همچنین زنجبیل بخشی از آنزیم های مسیر سیکلواکسیژناز را مهار می کند در حالی که NSAID ها به طور کامل این مسیر را مهار می کنند در نتیجه عوارض زیادی دربیمار ایجاد می کنند، لیکن زنجبیل فاقد عوارض NSAID هااست. در این رابطه زنجبیل سبب کاهش ترشح اسید معده و حتی کاهش تحریک آن می شود و بنابراین تولید اولسر نمی نماید . اثر ضد التهابی کندر به حضور اسیدهای تری ترپنوئیدی به ویژه بتا بوزولیک اسید و سایر مشتقات آن نسبت داده شده است. این ترکیبات با مهار مسیر لیپواکسیژناز موجب مهار لوکوترین ها به ویژه لوکوترین B4 می شوند، افزون بر این فاکتورهای دیگری نظیر اینترلوکین و TNF برروی اثر ضد التهابی دارو تاثیر می گذارد . گیاه پنجه گربه از زمان های قدیم به مقدار وسیعی خصوصاً در درمان اولسر معده و روماتیسم بکار می رفته است.

اثر ضد التهابی این گیاه مربوط به گلیکوزید اسید کینویک می باشد که نشان دهنده 46% تا 69 % وقفه فرآیند التهاب در بدن و درآزمایشگاه است. همچنین استرولهای بتا سیتوسترول و کامپفرول و استیگماسترول موجود در گیاه دارای اثر ضد التهابی متوسط می باشد. به طور تجربی نشان داده شده است که عصاره های آبی و تری کلرومتان / متانولی گیاه پنجه گربه دارای اثر ضد التهابی در مدل موش صحرائی، که با کاراژینان در کف پا التهاب ایجاد شده است، می باشد و گلیکوزید اسید کینویک ماده موثره این گیاه مسئول چنین اثری است. افزون بر این عصاره گیاه پنجه گربه موجب پیشگیری از فاکتور نسخه برداری NF-KBکه نشانه یک مکانیسم ضد التهابی این گیاه است می شود. در یک مطالعه دوسوکور اثر گیاه پنجه گربه را همراه با پلاسبو روی 60 بیمار مبتلا به روماتیسم بررسی نمودند. نتایج نشان می دهد که این گیاه موجب بهبودی قابل ملاحظه ای روی التهاب مفاصل، خشکی و درد روزانه و شبانه می گردد.

منابع

1- Masuda T et al. : Anti- oxidative and anti – inflammatory Curcumin – related phenolics from rhizomes of Curcuma domestica; Phytochemistry 1993; 32: 1557.
2- Chandra D ,Gupta S.: Anti- inflammatory and anti-arthritic activity of volatile oil of Curcuma longa .Ind .J.Med Res 1972 ; 60 :138 – 142.
3- Veit M,: Beeinflussung der Leukotrien – Biosynthese durch Curcumin. ZPT 1993; 14(1): 46.
4- Wagner H et al. 1986: 6th Int Conf. Prostaglandins and Related Compounds. Florence. Italy june 3rd – 6th pub.Fondzione Giovanni Lorenzini.
5- Srivastave Kc, Mustafa T. : Ginger and rheumatic disorders. Med Hypothese 1989; 29(1) : 25 – 8.
6- Srivastava Kc, Mustafa T. : Ginger in rheumatism and musculoskeletal disorders. Med Hypotheses 1992; 39(4):342 – 8.
7- Boswellia serrata: Fluec K,. Anti - inflammatory effects in Handbook of Medicinal Herbs. James A. Duke. CRC press 2006.
8- Sandoval – chacon M et al. : Anti - inflammatory actions of Cat's claw. Aliment Pharmacut Ther 1998; 12: 1/279 –1/289.
9- Steinberg PN. : Cat' claw medicinal properties of this Amazon vine. Nutrition Scien News. 1995.
10- Aquino R .et al . : New hydroxylated triterpens from Uncaria tomentosa .J Nat Prod . 1991 Mar .54: 2, 453 – 9.
11- Cabieses .F,Obregon .L. and Jonen .K. Symposium on Uncarias Lima ,Feb .1997.

ورود

ایجاد حساب کاربری