کلیه و مجاری ادراری

قرص مدريك

Moderic

موارد مصرف

ضد عفونی کننده مجاری ادرار و پیشاب آور ملایم

دستور مصرف

در بزرگسالان روزی 4-2 قرص مصرف شود.

موارد منع مصرف

عوارض جانبی:

در صورت مصرف صحیح و طبق مقادیر درمانی فاقد عوارض جانبی می باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

محدودیت خاصی گزارش نشده است.

اجزای فرآورده

هر قرص محتوی عصاره خشک اندام هوائی گیاه دم اسب به مقدار 332-294 میلی گرم

مواد موثره

مواد معدنی، اسیدهای سیلیسیک و سیلیکاتهای پتاسیم، آلومینیوم و منگنز، فلاونوئیدها و گلیکوزیدهای کوئرستین

شکل دارویی

قرص روکش دار در بسته های 30 عددی

استاندارد شده

بر حسب 31-26 میلی گرم دی متیل سولفان و 41-34 میلی گرم اسید سیلیسیک در هر قرص

آثار فارماکولوژی

بیماری های کلیه مانند گلومرولونفریت و سیستیت از مشکلات عمده درمانی به حساب می آیند. در این بیماری ها غشاءهای سلولی کلیه دچار آسیب شده و این آسیب تحت تاثیر مواد شیمیایی و متابولیت های آنها ممکن است دچار شدت بیشتری گردد و نهایتاً دفع ادرار دچار اختلال شود. برای رفع اختلالات دفع ادرار، داروهای پیشاب آور بکار می رود. شواهد تجربی بالینی در چین و ژاپن اثر بخشی پیشاب آورهای گیاهی را کاملا به اثبات رسانیده است. مواد موثره گیاه دم اسب (فلاونوئیدها و ساپونین ها) دارای خاصیت پیشاب آور بوده، دفع آب و نمک بدن را سرعت می بخشد. این گیاه به خصوص در کشورهای اروپائی و آمریکا جهت ضدعفونی کردن مجاری ادراری و دفع بیشتر ادرار مورد توجه خاص می باشد. گیاه دم اسب گردش خون در کلیه ها را افزایش داده و از این طریق ترشح ادرار را زیاد می نماید.

مطالعات تجربی روی اثر دفع کننده سنگ کلیه توسط گیاه دم اسب نشان داده است که این گیاه دارای خاصیت ملایم حل کننده سنگ های کلیوی بوده و این اثر را بیشتر به علت قدرت اثر آن در قلیائی کردن ادرار و فعالیت ضدعفونی کننده آن می دانند. گیاه دم اسب افزون برخاصیت پیشاب آور به علت اسید سیلیسیک موجود در آن، نسوج پیوندی و استخوان ها را محکم می سازد.

منابع

1. Equisetum Arvense ، Horsetail:PDR For Herbal Medicines ; Medical Economics Company. Montvale ، New Jersey، pp 830 ،)1998( .
2.Muangman V ، et al .;The usage of Andrographis paniculate following Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. J.Med Assoc . of Theiland (1995), 78 ( 6) :310-313.
3.Perez – Gutierrez – RM، et al.: Diuretic activity of Mexican equisetum. J.Ethnopharmacol ; (1985) ; 14، 269 - 272.
4.Bradley ، P.R.(ed.) British Herbal Compendium. Vol 1. Bournemouth ; British Herbal Medicine Association (1992).
5.Grases F . Melero G ، et al.; Urolithiasis and phytotherapy. International Urology and Nephrology، (1994) ; 26 ( 5) : 507- 511.

ورود

ایجاد حساب کاربری