زنان و زایمان

كرم ماموگل

Mamogol 3d

موارد مصرف

جهت جلوگیری و درمان ترک سینه مادران شیرده و درمان ترک پوست شکم دردوران بارداری

دستور مصرف

روزانه 3-2 مرتبه به محل مورد نظر مالیده شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و نکات قابل توصیه:

افراد حساس به ترکیبات گیاهی خصوصا گیاه گل ختمی و همیشه بهار باید از مصرف آن اجتناب ورزند.

عوارض جانبی:

تا کنون عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

اجزای فرآورده

این کرم حاوی عصاره تغلیظ شده گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis)و گل ختمی

(Althea officinalis)می باشد.

مواد موثره

مواد موثره گیاه همیشه بهار عبارتند از فلاونوئیدها شامل گلیکوزیدهای ایزورهامنتین و کوئرستین، هیدورکسی کومارین ها شامل اسکوپولتین، الکل های تری ترپن شامل فارادیول و آرنی دیول ساپونینهای تری ترپن و کاروتنوئیدها.

مواد موثره گیاه ختمی عبارتند از: پلی ساکاریدها: پلی ساکاریدهای موسیلاژینوس، آرابینوگالاکتان ها، گلوکانها و آرابینوز فلاونوئیدها: هیپولاتین 8- گلیکوزید، ایزواسکوتلارین 4- متیل اتر -8 گلوکوزید -2 سولفات.

اسیدهای فنولیک: کافئیک اسید، P- کوماریک، فرولیک،P هیدروکسی بنزوئیک.

شکل دارویی

کرم جارهای 28 گرمی

آثار فارماکولوژی

گیاه همیشه بهار یا کالندولا یکی از بهترین گیاهان در درمان التهابات پوستی می باشد. این گیاه سبب افزایش متابولیسم کلاژن، گلیکوپروتئین می شود و از طریق تشکیل بافت گرانولاسیون که مرحله مهمی در تجدید اپیتلزاسیون می باشد، ترمیم زخم را سبب می گردد. مکانیسم اصلی گرانولاسیون در واقع ایجاد عروق خونی جدید بر اثر القاء ناشی از عصاره این گیاه است.

اثرات مفید درمانی بسیاری از ترکیبات موجود در گیاه همیشه بهار ثابت شده است، از جمله خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی و ضد التهابی آن که در مدل های حیوانی به اثبات رسیده است. آلکالوئیدهای ترپنی، لاکتون ها و فلاون های موجود در عصاره این گیاه دارای خواص انتی باکتریال می باشند. فاردیول موجود در این گیاه نیز دارای خاصیت ضد التهابی بسیار قوی در مقایسه با ایندومتاسین می باشد. عصاره تغلیظ یافته از ریشه گیاه ختمی (AE) نیز به طور وسیعی در درمان بیماری های پوستی به کار می رود.

اثرات ثابت شده بالینی ناشی از پلی ساکاریدهای موسیلاژینوس موجود در عصاره این گیاه سبب تشکیل موسین بر روی بافت آسیب دیده می شود. AE سبب اثر تحریکی بر پرولیفراسیون سلول های اپی تلیال می گردد از طرفی عصاره این گیاه دارای خواص ضد التهابی بوده و تحریک موضعی پوست را تسکین می دهد.

در مطالعات بالینی انجام شده بر روی زخم های رت های تحت درمان با کرم ترکیبی از گیاه کالندولا و آلانتوئین پس از 8 ، 24 و 48 ساعت نتیجه اثر درمانی بصورت افزایش رژنراسیون فیزیولوژیک و اپیتلیزاسیون بافتی می باشد. این اثر به متابولیسم وسیع گلیکوپروتئین ها، نوکلئوپروتئین ها و کلاژن ها در طول دوره ترمیم بافتی نسبت داده می شود. وجود پلی ساکاریدها در هر دو گیاه سبب ترمیم بافت آسیب دیده و پوست ترک خورده می شود.

منابع

1.Bisset, NG Calendula flors–marigold. In: Herbal Drugs and phytopharmaceuticals; a Handbook for practice on a scientific Basis. Medpharm scientific Publishers, Stuttgart and CRC press,Boca Raton, Fl, USA, 1994.

2.Anon, Calendula Monograph in Olin BR(ed), the Lawrence Review of Natrual Products. Facts and Comparisons, St Louis, Mo, January1995.

3.Patrick KFM et al. Induction of Vascularisation by an aqueous extract of the flowers of Calendula officinalis L. in Phytomedicine,3(1): 11–18, 1996.

4.Kloucek–Popova E et al. Influence of the Physiological regeneration and epithelization using fractions isolated from Calendula officinalis.in: Acta Physiol Pharmacol Bulg; 8(4): 63 – 67, 1982.

5.Deters A et al. Aqueous extracts and Polysaccharides from Marshmallow roots (Althea officinalis L.): Cellular internalisation and stimulation of cell physiology of human epithelial cells in vitro.
J. Ethnopharmacol 127(1): 62–9. 2010.

6.Della Loggia R et al. The role of Triterpenoids in the topical anti-inflammatory activity of Calendula officinalis flowers. In: PM 60(6):516–520, 1994.

ورود

ایجاد حساب کاربری