زنان و زایمان

قرص سيمی فوگل

Cimifugol 3d

موارد مصرف

رفع علائم یائسگی (گر گرفتگی، تعریق شبانه)

دستور مصرف

یک قرص یک بار در روز در یک زمان معین صبح یا شب مصرف شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و نکات قابل توجه:

بیمارانی که از عوارض کبدی رنج می برند باید از مصرف فراورده های محتوی بلک کوهش خودداری نمایند. این دارو در بیماران با تومورهای حساس به استروژن مانند سرطان پستان نباید مصرف شود از مصرف همزمان این دارو با تاموکسیفن اجتناب کنید.

عوارض جانبی:

در مطالعات بالینی تنها عارضه گزارش شده عوارض مختصر گوارشی است، مقادیر زیاد بلک کوهش می تواند ایجاد سرگیجه، سردرد، تهوع و استفراغ نماید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف بلک کوهش در زمان بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد.


اجزای فرآورده

قرص روکش دار محتوی 6/5 میلی گرم عصاره خشک ریشه گیاه بلک کوهش

(Cimicifuga racemosa) است.

مواد موثره

بلک کوهش محتوی تری ترین ها (تری ترین گلیکوریدها شامل اکتئین، 27 دئوکسی اکتلین و سیمی فوگوزید)، آلکالوئیدهای کوئینولیزیدین مشتقات فیتلپروپان (شامل ایزوفرولیک اسید)

شکل دارویی

قرص روکش دار در بسته های 30 عددی

استاندارد شده

بر حسب 0/12 تا 0/18 میلی گرم 27- dexyactein می باشد.

آثار فارماکولوژی

علائم یائسگی به علت افزایش غلظت LH که ناشی از کاهش غلظت استروژن در سرم می باشد ظاهر می گردد. فعالیت داروئی بلک کوهش در ابتدا به نظر می رسید که به علت فعال شدن گیرنده های استروژن می باشد. معهذا مطالعات جدید نشان می دهند که پیوند مواد موثره گیاه با گیرنده های استروژنی اثر بسیار کم استروژنی نشان داده و حتی ممکن است بعضی آثار را بلوکه کنند در تجارب متعدد آزمایشگاهی اثر استروژنی گیاه موش به اثبات رسیده است. تزریق داخل صفاقی عصاره متانولی به موش صحرائی اوارکتومی شده موجب کاهش مشخص سطح LHشده و تقریبا هیچ اثری روی سطح هورمون FSH یا پرولاکتین نشان نداد. در یک مطالعه روی 110 خانم تحت درمان با عصاره بلک کوهش در مقایسه با گروه دارونما کاهش قابل ملاحظه ای در سطح هورمون LH دیده شد ، لیکن تغییر قابل ملاحظه ای روی سطح FSH ایجاد نکرد. مطالعات بر روی اجزاء جدا شده از عصاره گیاهی، سه دسته مواد فعال را تعیین نموده است:

1-    موادی که به گیرنده های استروژن پیوند شده و ترشح LHرا مهار می سازند.

2-    موادی که به گیرنده های استروژن پیوند شده ولی ترشح LH را مهار نمی کنند.

3-    موادی که به گیرنده های استروژن پیوند نشده ولی ترشح LH را مهار می کنند.

در زمان حاضر عصاره بلک کوهش برای تخفیف علائم یائسگی به کار گرفته می شود. جامعه متخصصین مامائی و زنان در آمریکا به کارگیری عصاره بلک کوهش را در تخفیف و درمان علائم یائسگی مورد تائید قرارداده است و حداکثر تا مدت 6 ماه توصیه نموده است و به خصوص جهت تخفیف اختلالات خلقی، بی خوابی و گرگرفتگی تاکید نموده است. بلک کوهش دارای اثر انتی اکسیدان قوی بوده و می تواند اثر سرطان زائی رادیکال های آزاد را خنثی نماید. افزون براین بلک کوهش قادر است dna سلولی را در مقابل اثر سیتوتوکسیک منادیون محافظت نماید. گیاه بلک کوهش دارای اثر ملایم واژینوتروپ بوده و از خشکی واژن پیشگیری می نماید و از طرف دیگر دارای اثر افزایش دهنده روی تنوس مثانه می باشد. مطالعات جدید موید این موضوع می باشد که یک دوز استاندارد بلک کوهش اثر بخش برابر0/625 تا 1/25 میلی گرم استروژن کنژوگه نشان داده و علائم یائسگی را بر طرف مینماید.

قویترین شاهد برای اثبات اثر بخشی گیاه بلک کوهش اثر درمانی آن روی علائم یائسگی است. هشت تجربه بالینی از سال 1980 به بعد منتشر شده است که اکثر آنها در کشور آلمان انجام پذیرفته است. کمیسیون E در کشور آلمان مصرف بلک کوهش را برای درمان سندرم پیش قاعدگی ، قاعدگی دردناک یا علائم یائسگی تصویب نموده است. در اولین مطالعه 36 خانم یائسه را با عصاره الکلی بلک کوهش (تحت نام Remifemin) به مدت 12 هفته تحت درمان قراردادند. نتایج نشان داده است که علائم یائسگی تخفیف کامل یافته و هیچ عارضه جانبی مشاهده نگردید. چندین مطالعه اثر بلک کوهش را درمان علائم منوپوز با استروژن مقایسه نموده اند. در این مطالعات مشخص گردید که فرآورده بلک کوهش از استروژن در درمان افسردگی و اضطراب همراهبا یائسگی اثر بخش بوده است. این فراورده حاوی یک میلی گرم گلیکوزیدترپن 27- دلوکسی اکتئین در هر قرص است.

منابع

1- Riley ,MR.1998: The review of Natural
products.St.louis ,Mo:Wolfers kluwer co.
2- Duker ; Ekopansk;Jarry H.Wuttkew.,1991:Effects
of extract of Cimicifuga racemosa on
gonadotropin release in menopausal women and
ovariectomized rats. Planta Medicia 57:420-424. 3- Burdette J.E et al.2002:Black cohosh protects
against menadione –induced DNA damage
J.Agric Food chem 50 (24):7022-8.
4- Daiber W.: Climacteric complaints ; success
without using hormones .Arztliche Praxis .
1983: 35: 1946 - 1947.
5- Vorberg G.: Treatment of Menopausal
symptoms. Successful hormone – free therapy
with REMIFEMIN 1984: 60 :626 – 629 .
6- Warneck G.: Influencing menopausal symptoms
with phytotherapeutic agent . Med , writh .
1985.36:871 – 875 .

ورود

ایجاد حساب کاربری