گل همیشه بهار

گل همیشه بهار

گل هميشه بهار
نام انگليسی : Pot margold
نام علمی : Calendula officinalis L.
تيره : Compositae

gol hamishe bahar

گياهی است يکساله وبلندی آن کمتر از 50 سانتی متر است. برگهای آن ساده بيضی، خميده وپوشيده از کرک وبه رنگ سبزمايل به قهوه ای.گلهای آن به شکل طبق منفرد درانتهای شاخه گل دهنده ظاهر می شود. در طبق آن درنوع گل است، در وسط گلهای معمولی ولوله ای زرد نارنجی ودر دور طبق گلهای زبانه ای زردمايل به نارنجی. قطر دايره هرگل 5-4 سانتی متر است. تکثير آن از طريق کاشت بذر آن دربهار انجام می شود.گل هميشه بهار بومی جنوب اروپاست ودرساير نقاط عالم نيز می رويد. درايران درمناطق غربی ايران ومرکزی ايران بصورت خودرو می رويد، همچنين زينتی کشت می شود.
قسمت مورد استفاده: گلبرگهای تازه خشک شده گياه هميشه بهار در درمان بيماريها استفاده می گردد.
ترکيبات:
- تري ترپن ساپونين ها (2 تا 10%): گليكوزيدهاي Aتا f (گليكوزيدهاي منو يا بيس دموسيديك)
- فلاونوئيدها(3/0 تا 8/0%):‌شامل گليكوزيدهاي ايزورهامنستين و كوئرستين
- هيدروكسي كومارين ها: شامل اسكوپولتين، امبلي فرون، اسكولتين
- تري ترپن الكل ها: تري ترپن مونو ال ها (8/0%)، تري ترپن ديول ها (04/0%)، تري ترپن تريول ها شامل لوپئو، تاراگزاسترول، پسي تاراگزاسترول، فاراديول، آرني ديول، مونو و دي استرهاي آنها
- كاروتنوئيدها: تركيبات اصلي لوتئين و زياكزانتين
- اسانس فرار (02/0%): تركيبات اصلي آلف-كادينول، T-كادينول، اسيدهاي چرب
- پلي ساكاريدهاي محلول در آب (15%): رامنو ارابينوگالاكتان ها، آرابينوگالاكتان ها.
- پلی ین ها
موارد كاربرد :
در مطالعات علمي متعددي درمحيط آزمايشگاهي و يا مدل هاي حيواني خواص سودمند وابسته به تركيبات موجود در هميشه بهار به اثبات رسيده است. در بين اين خواص مي توان از خواص ضد التهابي، ضد اسپاسم، ضد خونریزی، ضد ميكروبي، ضد ويروسي و ضد‌چربي نام برد. گلهاي هميشه بهار به واسطه وجود آلكالوئيدهاي ترپن، لاكتون و فلاون ها در اسانس فرار، داراي خاصيت ضد ميكروبي مي باشند. فلاونوئيدهاي جداشده از هميشه بهار نيز داراي خاصيت ضد ميكروبي برعليه استافيلوكوكوس ها هستند. همیشه بهار به صورت موضعی جهت التهاب پوستی مزمن و حاد مورد استفاده بوده است.
کميسيون E مصارف داخلی و خارجی گلهای هميشه بهار را در درمان التهابات جلدی، همچنين بهبود زخمها وجراحات پوستی تائيد نموده است. در طب سنتی گلهای هميشه بهار جهت واریس، بیماری های عروق، زخم، بیماری های التهابی پوست، اگزمای مقعد، زخم های ساق پا و پروکتیت مورد استفاده بوده است. همچنین جهت خشکی پوست، جراحت، نیش زنبور و سرمازدگی کاربرد داشته است.
در مطالعات علمی ثابت شده است که مصرف کرم های حاوی همیشه بهار در بهبود زخم و ورم های سوختگی سودمند است و همچنین در کاهش درد نیز موثر می باشد.
افزون بر این برخی از مطالعات نشان داده اند در زنان مبتلا به سرطان سینه تحت اشعه درمانی، استفاده از پماد کالندولا موجب کاهش درماتیت( تحریک پوست، قرمزی و درد) می شود.
عوارض جانبي:
مصرف داخلي اين گياه سمي اعلام شده و تنها در دوزهاي پايين مصرف مي شود. استعمال خارجي آن ممكن است در افراد حساس باعث التهابات پوستي شود.

فرآورده های شرکت گل دارو حاوی همیشه بهار:
کرم کالندیت ای- کرم آرنی گل- کرم ماموگل- لوسین درماگل.

Arnigol 3dCalendite E 3dDermagol 3dMamogol 3d

 

ورود

ایجاد حساب کاربری